VD - Lön

Arbetar du som VD eller söker du just nu en ny tjänst som verkställande direktör? Här hittar du information om lön för en VD så att du kan bilda dig en bra uppfattning över löneläget för verkställande direktörer.

Vad kan man begära i lön som VD?

Att arbeta som VD innebär en stor variation av löner mellan olika branscher. För att bilda dig en bra uppfattning över hur mycket du kan begära i lön som VD i en specifik bransch bör du undersöka löneläget i den specifika branschen, samtidigt som du tittar på din egen kompetens och tidigare erfarenhet. .

Vad tjänar en VD?

En verkställande direktör har en genomsnittslön på 78300 kronor i månaden. I lönetabellen nedan kan du se hur lönen för en VD har utvecklats under de senaste åren.

Lönestatistik från 2020

Område Privat sektorer
Riket 76,700 kr
Stockholm 91,500 kr
Östra Mellansverige 65,800 kr
Småland med öarna 73,500 kr
Västsverige 67,800 kr
Norra Mellansverige 63,000 kr

Lönestatistik från 2019

Område Privat sektorer
Norra Mellansverige 71,900 kr
Stockholm 86,800 kr
Östra Mellansverige 66,300 kr
Småland med öarna 69,000 kr
Västsverige 81,100 kr
Riket 78,300 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 78,000 kr 91,300 kr 77,900 kr
Stockholm
Stockholm 100,100 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 72,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 62,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 66,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 69,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 40,400 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 75,800 kr 98,300 kr 75,800 kr
Stockholm
Stockholm 96,400 kr 102,100 kr 96,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 75,900 kr 115,200 kr 75,800 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 53,800 kr 97,000 kr 53,700 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 59,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 61,500 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 89,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 84,900 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 72,100 kr 95,600 kr 72,000 kr
Stockholm
Stockholm 83,000 kr 99,500 kr 83,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 58,200 kr 109,900 kr 58,100 kr
Västsverige
Västsverige 70,200 kr 83,200 kr 70,200 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 53,200 kr 82,500 kr 53,100 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 53,600 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 119,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 88,100 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 74,200 kr 99,900 kr 74,200 kr
Stockholm
Stockholm 90,600 kr 96,200 kr 90,600 kr
Västsverige
Västsverige 66,500 kr 94,800 kr 66,500 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 59,700 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 110,300 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 107,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 93,900 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 92,700 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 73,600 kr 91,200 kr 73,600 kr
Stockholm
Stockholm 83,700 kr 78,000 kr 83,700 kr
Västsverige
Västsverige 66,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 66,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 61,100 kr - -